<?xml version="1.0"?> <odpowiedz><wynik>Poprawnie dodano spraw&#x119; Test systemu</wynik><nr_pisma>2018/12/16/16931</nr_pisma><znak_sprawy>FG.5110.10945.2018.BK</znak_sprawy></odpowiedz>